Ý KIẾN PHỤ HUYNH
Titan Education - Ươm mầm tài năng
  1. Chị Nguyễn Thị Trinh

    9/10/2014

    Qua tìm hiểu Chị Thấy ở đây có những thầy cô giáo đứng đầu về môn Toán. Cháu thì rất yêu thích Toán nên Chị gửi cháu học ở đây

    • Titan Education

      "...Qua tìm hiểu Chị Thấy ở đây có những thầy cô giáo đứng đầu về môn toán. Cháu thì rất yêu thích toán nên Chị gửi cháu học ở đây..."