Đội Ngũ Trợ Giảng
 

Bên cạnh các chuyên gia huấn luyện và các thành viên của đội ngũ, Titan Education còn có một bộ phận quan trọng khác, giữ vai trò quan trọng trong việc bảo đảm chất lượng lớp học và sự phát triển bền vững của học viên. Đó là đội ngũ Trợ Giảng (Coach Assistance – CA). Các bạn CA là những học viên đã xuất sắc hoàn tất các chương trình huấn luyện của Titan, có năng lực, khao khát không ngừng học hỏi, hoàn thiện bản thân và mong muốn hỗ trợ, đóng góp cho sự phát triển của các học viên