Cơ sở vật chất

Ngoài đội ngũ giảng viên và chương trình giảng dạy, Titan Education hiện có môi trường học tập tốt và hiện đại ngay tại trung tâm thành phố.

Ngoài các phòng học được thiết kế đạt chuẩn quốc tế, Học viện còn có môi trường hoạt động thể dục thể thao... để giúp học viên có được sức khỏe tốt phục vụ cho việc học và những kĩ năng cần thiết hỗ trợ cho công việc sau này.

Thư viện hiện đại với nhiều sách chuyên nghành phục vụ cho nhu cầu nâng cao kiến thức của học viên. Bên canh đó trường còn trang bị các phòng tự học cho học viên và những phòng để học viên làm việc nhóm nhóm theo đề tài giảng viên đưa ra.

Một số hình ảnh tại trung tâm Titan Education