Thông Báo

Kết quả cuộc thi Apmops Mock lần 1 ngày 15/12/2012

Ngày đăng tin: 21/12/2012 Trung Tâm Toán Học Titan Education

 KẾT QUẢ KỲ THI PRE APMOPS MOCK TEST LẦN 1 

NGÀY 15/12/2012 - GRADE 5


STT Họ và tên Trường Số câu đúng (20) TỔNG ĐIỂM (100)
1 Trần Vũ Phú Thanh AIS 13 65
2 Đào Nguyễn Minh Thông Đinh Tiên Hoàng 13 65
3 Võ Minh Triết Đinh Tiên Hoàng 12 60
4 Phạm Lê Linh Đan Lê Ngọc Hân 9 45
5 Trần Nguyễn Nam Hưng Trung Nhất 8 40
6 Nguyễn Quang Minh Khôi Lê Ngọc Hân 8 40
7 Châu Tuấn Cường Hồ Văn Huê 6 30
8 Ngô Thái Tuê Anh Lê Ngọc Hân 6 30
9 Nguyễn Lê Thiện Nhân AIS 6 30
10 Bùi Nhật Vy Lê Ngọc Hân 6 30
11 Hoàng Thảo Lan Chi Nguyễn Bá Ngọc 5 25
12 Nguyễn Mỹ Uyên Quốc Tế Á Châu 5 25
13 Vũ Quốc Bảo AIS 3 15
14 Trần Hoàng Ngọc Thư Lê Ngọc Hân 3 15
15 Dương Bảo Ngọc Hòa Bình 0 0


KẾT QUẢ KỲ THI APMOPS JUNIOR MOCK TEST LẦN 1 
NGÀY 15/12/2012 - GRADE 6


STT Họ và tên Trường Số câu đúng (25) TỔNG ĐIỂM (125)
1 Lê Quang Chính BVIS 21 105
2 Đặng Đoàn Đức Trung   20 100
3 Nguyễn Hoàng Minh Quân Hoàng Văn Thụ 16 80
4 Nguyễn Phạm Phương Vy Trần Đại Nghĩa 14 70
5 Trần Vũ Phú Thanh AIS 10 50
6 Trần Quang Thiên Minh Đức 6 30KẾT QUẢ KỲ THI APMOPS MOCK TEST LẦN 1 
NGÀY 15/12/2012 - GRADE 7


STT Họ và tên Trường Question 1 - 10 Question 11 - 20 Question 21 - 30 TỔNG ĐIỂM
1 Lê Nguyễn Khôi Nguyên Trần Đại Nghĩa 9 10 8 134
2 Nguyễn Minh Châu Ngô Sĩ Liên 7 9 8 121
3 Tiêu Phát Đạt Trần Đại Nghĩa 8 8 7 114
4 Tôn Thất Tuấn Kiệt Trần Đại Nghĩa 5 8 8 108
5 Trần Nguyễn Nam Trung Ngô Tất Tố 7 7 7 105
6 Lê Quang Trung APC 6 6 8 102

 

Các tin khác