Thông Báo

Kết quả thi APMOPS MOCK TEST Lần 3 năm học 2015 - 2016 (Ngày 23/1/2016)

Ngày đăng tin: 2/1/2016 Trung Tâm Toán Học Titan Education
KẾT QUẢ KỲ THI APMOPS MOCK TEST LẦN 3
NGÀY 23/01/2016 
STT Họ và tên Trường Question 1 - 10 Question 11 - 20 Question 21 - 30 TỔNG ĐIỂM
1 Tô Huỳnh Phúc Nguyễn Thượng Hiền 9 8 5 106
2 Trần Phương Anh Trần Đại Nghĩa 9 5 6 97
3 Trần Nguyễn Thanh Nguyên Trần Đại Nghĩa 8 9 2 89
4 Nguyễn Lưu Gia Bảo Bành Văn Trân 6 7 5 89
5 Lê Nguyên WellSpring 6 5 5 79
6 Nguyễn Lê Thiên Phúc Trần Đại Nghĩa 9 4 3 74
7 Nguyễn Tấn Bảo Lễ Trần Đại Nghĩa 9 5 2 73
8 Hoàng Quỳnh Hương Trần Đại Nghĩa 8 2 2 54
9 Đinh Nhật Minh Bành Văn Trân 4 3 2 43
10 Nguyễn Minh Vĩnh Kỳ  BVIS 4 3 1 37
11 Trương Quang Viễn Trần Đại Nghĩa 4 1 1 27

 

Các tin khác