Thông Báo

Kết quả thi APMOPS MOCK TEST Lần 2 năm học 2015 - 2016 (Ngày 19/12/2015)

Ngày đăng tin: 23/12/2015 Trung Tâm Toán Học Titan Education
KẾT QUẢ KỲ THI APMOPS MOCK TEST LẦN 2
NGÀY 19/12/2015 
STT Họ và tên Trường Question 1 - 10 Question 11 - 20 Question 21 - 30 TỔNG ĐIỂM
1 Tô Huỳnh Phúc Nguyễn Thượng Hiền 10 10 4 114
2 Nguyễn Tấn Bảo Lễ Trần Đại Nghĩa 7 7 6 99
3 Trần Phương Anh Trần Đại Nghĩa 8 7 5 97
4 Nguyễn Đức Trí Lê Anh Xuân 8 8 4 96
5 Nguyễn Minh Vĩnh Kỳ  BVIS 9 7 4 95
6 Nguyễn Võ Toàn Thịnh Trần Đại Nghĩa 10 7 3 93
7 Dương Hồng Hải Thực Hành Sài Gòn 8 7 3 85
8 Trần Hoàng Minh Châu Trần Đại Nghĩa 8 8 2 84
9 Nguyễn Lưu Gia Bảo Bành Văn Trân 8 7 1 73
10 Hoàng Quỳnh Hương Trần Đại Nghĩa 6 7 2 71
11 Nguyễn Lê Thiên Phúc Trần Đại Nghĩa 7 5 2 65

 

Các tin khác