Thông Báo

Kết quả thi APMOPS MOCK TEST Lần 1 năm học 2015 - 2016 (Ngày 7/11/2015)

Ngày đăng tin: 11/10/2015 Trung Tâm Toán Học Titan Education
KẾT QUẢ KỲ THI APMOPS MOCK TEST LẦN 1
NGÀY 7/11/2015 
STT Họ và tên Trường Question 1 - 10 Question 11 - 20 Question 21 - 30 TỔNG ĐIỂM
1 Trần Phương Anh Trần Đại Nghĩa 10 9 8 133
2 Nguyễn Đức Trí Lê Anh Xuân 9 10 7 128
3 Tô Huỳnh Phúc Nguyễn Thượng Hiền 9 10 6 122
4 Lê Tự Nguyên Hào Trần Đại Nghĩa 8 9 7 119
5 Nguyễn Trương Khánh Duy  Trần Đại Nghĩa 10 8 5 110
6 Trần Hoàng Minh Châu Trần Đại Nghĩa 8 9 5 107
7 Nguyễn Võ Toàn Thịnh Trần Đại Nghĩa 9 8 5 106
8 Nguyễn Tấn Bảo Lễ Trần Đại Nghĩa 8 6 6 98
9 Lê Nguyên Wellspring Saigon 8 8 4 96
10 Nguyễn Minh Vĩnh Kỳ  BVIS 7 6 6 94
11 Nguyễn Ngọc Bảo Hân Trần Đại Nghĩa 9 5 3 79
12 Huỳnh Quang Bảo Anh Huỳnh Khương Ninh 7 6 3 76
13 Nguyễn Lưu Gia Bảo Bành Văn Trân 6 4 4 68
14 Duy Anh Trần Đại Nghĩa 6 5 3 67
15 Trần Phúc Quý Trần Đại Nghĩa 3 6 3 60
16 Dương Hồng Hải Thực Hành Sài Gòn 5 4 3 58
17 Đinh Trương Hoàng Vũ Ngô Tất Tố 5 3 3 53
18 Võ Lê My Trần Văn Ơn 2 3 1 29
19 Cao Tuệ Nhi Thực Hành Sài Gòn 2 2 0 18

 

Các tin khác