Thông Báo

Lịch nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/04 & 01/05 – Năm 2018

Ngày đăng tin: 17/4/2018 Trung Tâm Toán Học Titan Education

THÔNG BÁO

V/v Lịch nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/04 & 01/05 – Năm 2018

Hiệu trưởng Trung tâm TITAN thông báo đến Quý Thầy/Cô và các Học sinh về Lịch Nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/04 & 01/05 - Năm 2018 như sau:

  1. Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương – Năm 2018
  2. Học sinh các lớp sẽ được nghỉ 01 ngày: Ngày 25/04/2018 (Thứ Tư)
  3. Ngày 26/04/2018 (Thứ Năm)học sinh các lớp học theo lịch bình thường.
  4. Lễ 30/04 & 01/05 – Năm 2018
  5. Học sinh các lớp sẽ được nghỉ 02 ngày: Ngày 30/04/2018 (Thứ 2) và ngày 01/05/2018 (Thứ Ba).
  6. Ngày 02/05/2018 (Thứ Tư)học sinh các lớp học theo lịch bình thường.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2018                

  HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)ký)

TS. NGUYỄN VĂN LƯỢNG

 

Các tin khác