Thông Báo

Kết quả thi APMOPS MOCK TEST Lần 3 (Ngày 7/2/2015)

Ngày đăng tin: 2/9/2015 Trung Tâm Toán Học Titan Education
KẾT QUẢ KỲ THI APMOPS MOCK TEST LẦN 3
NGÀY 7/2/2015 
STT Họ và tên Trường Question 1 - 10 Question 11 - 20 Question 21 - 30 TỔNG ĐIỂM
1 Lê Quang Chính BVIS 10 9 10 145
2 Đào Nguyễn Minh Thông Trần Đại Nghĩa 9 7 7 113
3 Lê Trung Nghĩa Trần Đại Nghĩa 9 7 4 95
4 Ngô Gia Bảo Trần Đại Nghĩa 9 7 3 89
5 Lê Tự Nguyên Hào Lương Thế Vinh 5 7 4 79
6 Trần Nguyễn Nam Hưng Ngô Tất Tố 9 5 3 79
7 Trần Ngọc Hồng Anh Võ Trường Toản 6 6 3 72
8 Trần Lê Minh Trần Đại Nghĩa 9 3 3 69
9 Nguyễn Trường Tùng Á Châu 8 5 2 69
10 Ngô Hoàng Xuân Bách   6 6 1 60
11 Võ Quỳnh Trâm BVIS 4 4 4 60
12 Nguyễn Võ Minh Khoa AIS 4 4 0 36
13 Mẫn Nghi BIS 3 2 0 22

 

Các tin khác