Thông Báo

Kết quả thi APMOPS MOCK TEST Lần 2 (Ngày 24/1/2015)

Ngày đăng tin: 29/1/2015 Trung Tâm Toán Học Titan Education
KẾT QUẢ KỲ THI APMOPS MOCK TEST LẦN 2
NGÀY 24/1/2015 
STT Họ và tên Trường Question 1 - 10 Question 11 - 20 Question 21 - 30 TỔNG ĐIỂM
1 Lê Quang Chính BVIS 10 8 9 134
2 Đào Nguyễn Minh Thông Trần Đại Nghĩa 9 5 8 109
3 Lê Trung Nghĩa Trần Đại Nghĩa 9 5 5 91
4 Trần Phước Huy Khang Trần Đại Nghĩa 10 4 4 84
5 Lê Đỗ Thụy Uyên Trần Đại Nghĩa 8 4 5 82
6 Lê Tự Nguyên Hào Lương Thế Vinh 9 5 3 79
7 Trần Lê Minh Trần Đại Nghĩa 7 3 3 61
8 Nguyễn Hữu Hoàng Khải Trần Đại Nghĩa 6 2 3 52
9 Trần Phương Anh Hồng Hà 4 6 1 52
10 Nguyễn Trường Tùng Á Châu 7 3 1 49
11 Đào Giao Bảo Trần Đại Nghĩa 5 3 2 47
12 Võ Quỳnh Trâm BVIS 6 2 1 40
13 Nguyễn Võ Minh Khoa AIS 5 2 1 36
14 Trần Nguyễn Nam Hưng Ngô Tất Tố 6 0 2 36
15 Ngô Tố Cần Nguyễn Hữu Thọ 5 0 1 26
16 Tôn Nữ Thanh Ngọc Nguyễn Du 6 0 0 24

 

Các tin khác