Thông Báo

Kết quả thi APMOPS MOCK TEST Lần 1 (Ngày 27/12/2014)

Ngày đăng tin: 31/12/2014 Trung Tâm Toán Học Titan Education
STT Họ và tên Trường Question 1 - 10 Question 11 - 20 Question 21 - 30 TỔNG ĐIỂM
1 Lê Quang Chính BVIS 9 10 9 140
2 Bùi Ngọc Huy Trần Đại Nghĩa 9 10 8 134
3 Đào Nguyễn Minh Thông Trần Đại Nghĩa 7 10 8 126
4 Lê Đỗ Thụy Uyên Trần Đại Nghĩa 9 6 5 96
5 Lê Tự Nguyên Hào Lương Thế Vinh 7 5 4 77
6 Đoàn Quốc Việt AIS 6 6 3 72
7 Nguyễn Hữu Hoàng Khải Trần Đại Nghĩa 5 5 4 69
8 Phạm Trần Lan Khuê Trần Đại Nghĩa 5 8 1 66
9 Trần Ngọc Hồng Anh Võ Trường Toản 6 3 4 63
10 Trần Nguyễn Nam Hưng Ngô Tất Tố 7 4 2 60
11 Trần Hoàng Minh Châu Lê Ngọc Hân 5 6 1 56
12 Võ Bảo Ngọc Hoàng Hoa Thám 7 4 1 54
13 Võ Quỳnh Trâm BVIS 5 4 2 52
14 Hà Kiến Trung Hà Huy Tập 4 3 1 37
15 Đoàn Quang Minh AIS 1 1 1 15
16 Lương Minh Đạt Lương Thế Vinh 2 1 0 13

 

Các tin khác