Thông Báo

Lịch nghỉ học Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20.11

Ngày đăng tin: 11/12/2014 Trung Tâm Toán Học Titan Education

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TP. HỒ CHÍ MINH

Cở sở Ngoại ngữ - Bồi dưỡng Văn hoá TITAN

-----------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

˜ & ™

Số: 18.14/TB-HKI

 

 

THÔNG BÁO

V/v Nghỉ học Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20.11

Hiệu trưởng Cơ sở Ngoại ngữ - Bồi dưỡng Văn hóa TITAN thông báo đến Quý Thầy/Cô và các Học sinh về việc nghỉ học nhân Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20.11 như sau:

-         Học sinh các lớp sẽ được nghỉ 01 (một) ngày: Ngày 20.11.2014 (Thứ Năm)

-         Ngày 21.11.2014 (Thứ Sáu)học sinh các lớp học theo lịch bình thường.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 11 năm 2014               

   HIỆU TRƯỞNG      

                                                                                                         

                                                                                                                                                    (Đã ký)

 

 

                                                                                                                                        TS. NGUYỄN VĂN LƯỢNG

Các tin khác