Thông Báo

Kết quả kỳ thi APMOPS TEST Lần 4 Ngày 16/3/2013 (cập nhật)

Ngày đăng tin: 18/3/2013 Trung Tâm Toán Học Titan Education

 

STT Họ và tên Trường Q1-10 Q11-20 Q21-30 Marks
1 Lê Quý Khôi Trần Đại Nghĩa 10 8 8 128
2 Nguyễn Minh Châu Ngô Sĩ Liên 9 9 6 117
3 Lê Quang Trung BVIS 9 9 4 105
4 Lê Quang Chính BVIS 9 7 4 95
5 Đặng Đoàn Đức Trung Trần Đại Nghĩa 8 7 4 91
6 Tiêu Phát Đạt Trần Đại Nghĩa 8 7 2 79
7 Nguyễn Hoàng Minh Quân Hoàng Văn Thụ 6 5 5 79
8 Tôn Thất Tuấn Kiệt Nguyễn Du 9 6 2 78
9 Nguyễn Địch Long Trần Đại Nghĩa 9 6 2 78
10 Đỗ Nhật Hoàng Trần Đại Nghĩa 7 9 0 73
11 Trần Gia Phong Trần Đại Nghĩa 6 6 1 60
12 Phạm Ngọc Hiếu BIS 4 5 1 47
13 Trần Vũ Phú Thanh AIS 5 4 0 40
14 Đoàn Như Quỳnh Trần Đại Nghĩa 6 2 0 34
15 Phạm Lê Linh Đan Lê Ngọc Hân 2 0 0 8

 

Các tin khác