Thông Báo

Kết quả kỳ thi APMOPS TEST Lần 3 Ngày 2/3/2013

Ngày đăng tin: 3/5/2013 Trung Tâm Toán Học Titan Education

 

STT Họ và tên Trường Q1-10 Q11-20 Q21-30 Marks
1 Tiêu Phát Đạt Trần Đại Nghĩa 10 6 7 112
2 Lê Quang Chính BVIS 9 8 5 106
3 Lê Nguyễn Khôi Nguyên Trần Đại Nghĩa 10 7 5 105
4 Lê Quang Trung BVIS 8 7 6 103
5 Đặng Đoàn Đức Trung Trần Đại Nghĩa 8 8 5 102
6 Tôn Thất Tuấn Kiệt Nguyễn Du 8 7 5 97
7 Nguyễn Minh Châu Ngô Sĩ Liên 7 6 3 76
8 Phạm Ngọc Hiếu BIS 5 6 3 68
9 Trần Nguyễn Nam Trung Ngô Tất Tố 6 3 3 57
10 Đoàn Như Quỳnh Trần Đại Nghĩa 7 2 2 50
11 Hoàng Minh Quân Hoàng Văn Thụ 4 3 3 49
12 Đào Minh Thông Đinh Tiên Hoàng 5 4 1 46
13 Võ Minh Triết Đinh Tiên Hoàng 4 3 1 37
14 Trương Đông Phong Việt Mỹ 3 1 1 23
15 Nguyễn Đình Bảo Ngọc Hoàng Hoa Thám 5 0 0 20

 

Các tin khác