Thông Báo

Kết quả kỳ thi APMOPS TEST 2 Ngày 26/1/2013

Ngày đăng tin: 28/1/2013 Trung Tâm Toán Học Titan Education

KẾT QUẢ KỲ THI PRE APMOPS MOCK TEST LẦN 2 -  GRADE 5

STT Họ và tên Trường Số câu đúng (20) TỔNG ĐIỂM (100)
1 Trần Vũ Phú Thanh AIS 18 90
2 Đào Nguyễn Minh Thông Đinh Tiên Hoàng 15 75
3 Phạm Lê Linh Đan Lê Ngọc Hân 14 70
4 Võ Minh Triết Đinh Tiên Hoàng 13 65
 
KẾT QUẢ KỲ THI APMOPS JUNIOR MOCK TEST LẦN 2 -  GRADE 6
 
STT Họ và tên Trường Số câu đúng (25) TỔNG ĐIỂM (125)
1 Lê Quang Chính BVIS 19 95
2 Đặng Đoàn Đức Trung Trần Đại Nghĩa 14 70
3 Nguyễn Hoàng Minh Quân Hoàng Văn Thụ 10 50
4 Nguyễn Phạm Phương Vy Trần Đại Nghĩa 8 40

KẾT QUẢ KỲ THI APMOPS MOCK TEST LẦN 2 - GRADE 7

STT Họ và tên Trường Q1-10 Q11-20 Q21-30 Marks
1 Lê Quang Trung APC 8 8 7 114
2 Lê Nguyễn Khôi Nguyên Trần Đại Nghĩa 7 8 5 98
3 Nguyễn Minh Châu Ngô Sĩ Liên 6 6 6 90
4 Trần Nguyễn Nam Trung Ngô Tất Tố 5 7 2 67
5 Tôn Thất Tuấn Kiệt Trần Đại Nghĩa 5 4 2 52
6 Phạm Ngọc Hiếu BIS 5 3 0 35
7 Đoàn Như Quỳnh Trần Đại Nghĩa 5 0 1 26
8 Trương Đông Phong Việt Mỹ 2 3 0 23
9 Huỳnh Tư Hoàng Minh Trần Đại Nghĩa 3 1 0 17

 

Các tin khác